Honorowi członkowie

Na strażackiej emeryturze są:

Babiarski Antoni,
Kantor Henryk,
Tabaszewski Józef,
Waściszakowski Stanisław