Historia

I TAK TO SIĘ ZACZĘŁO

Istnieją przekazy i fakty potwierdzające działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nad Dunajcem od 1934 roku. Jednak podczas okupacji niemieckiej zagineły wszystkie materiały dokumentujące działalność jednostki, dlatego wszelkie materiały związane z jej funkcjonowaniem datowane są na lata 50-te.

W 1958 roku prezesem został został Ignacy Malisz, a naczelnikiem - Bronisław Gąska. Jednostka miała na wyposażeniu motopompę M-200 oraz kilka odcinków węży parcianych. Skupiała wówczas 22 czynnych członków. W tym czasie powstała również idea budowy remizy, od 1960 roku czynione były starania o zakup działki, zaczęto gromadzić środki finansowe i materiały. Po trzykrotnych zmianach lokalizacji strażnicy, dzięki przychylności i poparciu naczelnika gminy Henryka Strączka, w 1975 roku z funduszy własnych została zakupiona działka i przystąpiono do inwestycji. Głównym inicjatorem był Bronisław Gąska. W roku 1972 z funduszy Gromadzkiej Rady Narodowej pozyskano motopompę M-800 oraz 300 metrów węży W-52; poza tym na wyposażeniu była również motopompa M-400 przekazana wcześniej przez komendę powitową Straży Pożarnych w Nowym Sącz.

Po licznych zmianach dokumentacji i przerwach w budowie, w roku 1984 inwestycję zakończono. W obiekcie znalazło się miejsce dla strażaków i biura Urzędu Gminy. Po przeniesieniu w 1996 roku pomieszczeń administracji samorządowej do innego budynku oraz po podjęciu uchwały przez walne zebranie członków o bezpłatnym przekazaniu części budynku na rzecz Urzędu Gminy, w 1999 roku samorząd przeprowadził remont tych pomieszczeń adaptując je na potrzeby ośrodka zdrowia. W 1989 roku ze środków budżetu gminy zakupiono dla druchów samochód marki "Żuk", a rok później motopompę M-800.

Od 1980 roku prezesem straży pożarnej był Jan Waściaszakowski, a naczelnikiem - Marek Jagódka. Szczególną aktywność jednostka notuje od drugiej połowy lat 90. 19 września 1999 roku uroczyście obchodzono 65-lecie powstania OSP. Ceremonia połączona była z poświęceniem i przekazaniem druhom sztandaru. W 2000 roku zakupiono podwozie samochodu cieżarowego Kamaz i poddano go karosacji, a rok później został on poświęcony i przekazany do użytku. Pojazd posiada zbiornik na 8 tyś. litrów wody oraz autopompę o bardzo dobrej wydajności. Samochód zakupiono ze środków własnych oraz Związku OSP RP, a koszt karosacji pokrył Urząd Gminy.

W 2002 roku utworzono w OSP sekcję ratownictwa wodnego, która była bardzo potrzebna ze względu na bliskość Jeziora Rożnowskiego obleganego w sezonie letnim przez turystów i wczasowiczów. Staraniem zarządu, w 2002 roku otrzymano z zarządu głównego Związku sprzęt do ratownictwa nalodowego tj: sanie z wyposażeniem, koła ratunkowe, rzutki rękawowe, linę pływającą na kołowrocie, a w roku 2003 łódź pontonową z silnikiem Honda z pełnym wyposażeniem. Zakup ten sfinansował w połowie zarząd główny ZOSP RP oraz Urząd Gminy. 22 września 2002 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W styczniu 2008 roku budżet gminy sfinansował zakup nowego Peugeot Boxera, wyposażonego w agregat oświetleniowy z masztem i najaśnicami i belką sygnalizacyjną. Jest to lekki samochód do ratownictwa technicznego i wodnego, dostosowany do przewozu przyczepy z łodzią pontonową. Na jego wyposażeniu znajduje się wspomniany już sprzęt oświetleniowy, zestaw do ratownictwa technicznego i drogowego firmy LUKAS, zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami typu Kramer, sanie lodowe, trzy zestawy do nurkowania, skafandry do ratownictwa wodnego, radiotelefon samochodowy oraz nasobne, reflektory, zestaw głośnomówiący, piła spalinowa, drabiny nasadkowe, gaśnice, środki chemiczne do neutralizacji plam olejowych, drobny sprzęt typu pachołki drogowe, łopaty, kamizelki ratunkowe, rzutki itp. Zamontowano wyciągarkę WARN o uciągu 3600 kg.

Strażacy OSP w Gródku nad Dunajcem angażują się w działalność sportową i kultularną. Rozgrywane są mecze w piłkę nożną, siatkówkę oraz mecze tenisa stołowego. W świetlicy OSP funkcjonuje od 2008 roku Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe. Przy OSP działają też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. Ich opiekunami są nauczyciele Zespołu Szkól w Gródku nad Dunajcem: Bogumiła Gąska i długoletni dyrektor tej placówki - Józef Tobiasz, który zakładał te struktury na terenie gminy jeszcze w latach 80. Corocznie młodzi strażacy uczestniczą w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Tak młodzi jak i starsi regularnie rywalizują w zawodach sportowo-pożarniczych.

Jednostka utrzymuje również kontakt z jednostką ochotników z austryjackiego Moosbrunn.

Ważniejsze akcje ratowniczo-gaśnicze:

  • Katastrofalne powodzie na Sądecczyźnie w 1997 i 2001 roku.
  • Akcja ratowniczo-gaśnicza przy pożarze zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Św. Bartłomieja w Zbyszycach mająca miejsce 11 marca 2003Średnio ochotnicy OSP w Gródku nad Dunajcem wyjeżdżają do 50-60 akcji ratowniczych i zdarzeń rocznie.

Ponadto zabezpieczali na akwenie Jeziora Rożnowskiego takie wydarzenia jak:

  • Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym,
  • Maraton pływacki,
  • Zawody pływackie o "Błękitną Wstęgę Jeziora Rożnowskiego"

Uczestniczyli również w ćwiczeniach antyterrorystycznych organizowanych przez Komendę Główną Policji i Straży Granicznej z udziałem śmigłowca.