Co zrobić gdy...

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru

Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar , lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu zobowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast alarmować:

 • osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru,
 • Państwową Straż Pożarną tel.998,
 • Zarządzającego obiektem lub jego Zastępcę.

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:

 • dokładny adres, nazwę obiektu lub jego części, w której powstał pożar,
 • co się pali (np. pali się pomieszczenie magazynku podręcznego, archiwum, komputer w pomieszczeniu biurowym, itp.),
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • nr telefonu z którego się mówi i swoje nazwisko.

UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odczekać chwilę przy telefonie na ewnetualne sprawdzenie.

W razie potrzeby alarmować inne służby - np. Policję, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Sieci Wodociągowej itp.

W przypadku gdy nie potrafimy zidentyfikować zagrożenia, nie wiemy jaką służbę ratowniczą wezwać, można skorzystać z ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.

Równocześnie z alarmowaniem Jednostek PSP należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy gaśnic i hydrantów znajdujących się w budynku.

Do czasu przybycia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP, kierownictwo akcją obejmuje Zarządzający budynkiem, jego Zastępca, osoba upoważniona a w razie ich nieobecności - osoba dorosła najbardziej energiczna i opanowana.

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać że:

 • w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia, ewakuację ludzi a następnie ewakuację mienia,
 • wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem
  UWAGA:Nie wolno gasić wodą jak i również gaśnicą pianową instalacji i urządzeń będących pod napięciem.
 • usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne, a w szczególności butle z gazami palnymi, naczynia z płynami łatwopalnymi, cenne materiały, maszyny, urządzenia, itp.
 • nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 • przestrzegać w czasie gaszenia zasad bezpieczeństwa. Otwierając drzwi do pomieszczeń w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność (ognie żgące). Wskazane jest schowanie się za ścianę od strony klamki w drzwiach lub otwieranie zza drzwi.
 • wchodząc do zadymionych pomieszczeń lub przechodząc przez nie, należy ograniczyć ilość wdychanych produktów spalania. Poruszać się w pozycji pochylonej, jak najbliżej podłogi i zasłaniać usta, np. wilgotną chustką.
 • po przyjeździe jednostki straży pożarnej do pożaru udzielić niezbędnych informacji i podporządkować się decyzji Kierującego akcją ratowniczą w zakresie działalności gaśniczej.

Po ugaszeniu pożaru właściciel obiektu odpowiada za zabezpieczenie pogorzeliska.

mł.bryg.Siekanka Andrzej
KW PSP Kraków

Co zrobić, gdy ukąsi owad?

Ukąszenie większości owadów wywołują podrażnienia skóry. Choć ślady ukłuć są niewielkie, skóra przez pewien czas swędzi, pojawiają się bąble. Na szczęście, owady żyjące w Polsce, nie przenoszą groźnych chorób. Ich ukąszenia nie są niebezpieczne, ale dokuczliwe. Aby zmniejszyć ból, trzeba wiedzieć, co ugryzło.

Ukąszenie komara

Jak wygląda? Ślady ukłuć są bardzo małe. Bąble mają kolor bladoróżowy lub biały. Skóra jest podrażniona, czasami obrzeknięta, mocno swędzi.

Co robić? Przemyj ranki wodą z mydłem. Postaraj się nie drapać (jeśli mocno swędzi i nie możesz się powstrzymać, pocieraj miejsce ukąszenia opuszkami palców a nie paznokciami!). Posmaruj miejsce ukąszenia sokiem z cytryny.

Ukłucie meszek

Jak wygląda? Ukłucie meszekbardzo boli, a ślady długo się utrzymują. Miejsce puchnie, bąble mocno swędzą, pojawia się gorączka.

Co robić? Nałóż na bolące miejsce kompres z roztworu sody oczyszczonej. Gdy ukąszenie jest rozległe, wybierz się do lekarza.

Użądlenie pszczoły

Jak wygląda? Ból pojawia się nagle. Skóra wokół użądlenia jest blada, ale miejsce dokoła - czerwone i spuchniete. Jeśli użądliła pszczoła - zobaczysz żądło (osa i szerszeń nie zostawiają żądła).

Co robić? Oczyść ranę wodą z mydłem. Usuń żądło paznokciem, nożem lub wysterylizowaną igłą. Nie wyjmuj żądła palcami lub pęsetką, bo możesz wycisnąć jad do skóry (wbite w skórę żądło przez jakiś czas jeszcze wydziela jad). Nałóż zimny kompres (lód owinięty ręcznikiem) lub posmaruj miejsce użądlenia pastą zrobioną z sody oczyszczonej albo sokiem z cytryny. Przyłóż krążek cebuli. Gdy jesteś poza domem, wmiejscu ukłucia przyłóż wilgotną glinę - wysychając wyciągnie nieco jadu.

UWAGA! Gdy zostałeś użądlony wiele razy, wezwij pogotowie. W przypadku użądlenia w usta, w drodze do lekarza, ssij kostkę lodu (aby zmniejszyć obrzęk).